2671022842 Θέση Κοκύλια, Αργοστόλι, Κεφαλληνίας gianniskapellakis@gmail.com
1